درباره ما

فروشگاه اینترنتی مواد غذایی، حبوبات و ادویه معین با آدرس اینترنتی fbsbazar.ir به فروش مواد خوراکی (اعم از غلات،حبوبات،تنقلات و…)،مواد بهداشتی ووسایل آشپزخانه می پردازد.

مشخصات صاحب امتیاز:

نام : محمد
نام خانوادگی : علمدار
نام پدر: محمد حسین
شناسنامه: ۲۱۰۳
محل صدور: یزد
شماره ملی: ۴۴۳۱۸۳۰۰۸۱
کد پستی: ۸۹۱۷۶۵۷۳۱۱